• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUTYLAND.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy butyland.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową w imieniu Blue Green Tour sp. z o.o za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu i Kodeksu Cywilnego oraz Praw Handlowych.

2. Właścicielem Sklepu jest:

Blue Green Tour sp. z o.o.

11-go listopada 19,

08-110 Siedlce,

NIP 5252568932

KRS 0000471349

tel:664-159-775

e-mail: butyland@butyland.pl

3.  Konsument  oznacza  osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin sklepu internetowego butyland.pl jest częścią zawartej umowy z klientem.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sprzedawcy.

 

§5

Reklamacje

1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

2. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie do butyland.pl w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę za produkt (bez kosztu dostawy).

§7

Ochrona prywatności

1.Pracownicy sklepu internetowego butyland.pl są administratorami danych osobowych Klientów i są prawnie zobowiązani do ich ochrony. Wykorzystują je tylko do realizacji transakcji,wyłącznie za zgodą Klienta.

2.Rejestrując się w sklepie butyland.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez sklep butyland.pl oraz wykorzystania ich do realizacji zamówień.

3. Wypełniając formularz Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażona przez Klienta zgoda w każdej chwili może zostać anulowana.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, modyfikowania i usunięcia.

 

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu butyland.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Klient ma prawo i obowiązek przeczytania regulaminu przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia równocześnie oznacza akceptacje regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte  do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu przez sklep internetowy butyland.pl są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 

§10

Ogólna klauzula informacyjna

dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.Administrator danych osobowych

Blue Green Tour sp.z o.o. z siedzibą w Siedlcach jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II.Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie formularz kontaktowy ; pod e-mailem butyland@butyland.pl ; pod numerem telefonu 664159775; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

- do realizowania umowy sprzedaży w tym wysyłki,

- realizowanie czynności posprzedażowych,

- realizowania obowiązków nałożonych prawem powszechnie obowiązującym (np. fiskalnych),

- realizowania procesów reklamacyjnych,

- usługi płatnicze oraz podmioty świadczące uslugi płatnicze

i o ile wyraziłeś zgodę również do realizowania akcji marketingowych (opisać jakich np.: otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych),

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

            W szczególności zgoda obejmuje następujące cele:

 1. w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy sprzedaży, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizowania umowy sprzedaży, wysyłki zakupionego w Spółce Towaru, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Twojego zamówienia.
 4. w celach analitycznych lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV.Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych
 4. Twoje dane osobowe wynikające skorzystania z naszego sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, lub okres przewidziany wymogami prawa (np. w zakresie fiskalnym).
 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp., zewnętrznej księgowości, firmom dokonującym prac konserwacyjnych/programistycznych na oprogramowaniu Spółki.

 Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy - podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c)prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e)prawo do przenoszenia danych;
 6. f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, acz brak zgody lub nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić wykonanie zamówienia i/lub nie podanie danych może być konieczne do zawarcia umowy.

VI.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie składania zamówień i/lub logowania się do sklepu w przyszłości możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane przez Państwa. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o procesy wewnętrzne Spółki (opisać jakie). Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na  dostępność produktów i/lub ofertę skierowaną do Państwa.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W przyszłości podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów Spółki w tym realizacji umowy może być niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas z Państwem umowy.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów Spółki  odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.